M.2 PCI EXPRESSZ: Az újgenerációs ssd felemelkedése és tündöklése

A szerves és szervetlen anyagok progressziója, (vagy ha úgy tetszik, bizonyos értelemben vett evolúciója,) az idő előre haladtával bizony minden esetben tetten érhető. Ennek ékes bizonyítéka elsősorban ugye nyilván a Darwinizmus mint olyan, ám a robotika és biomechanika, az orvos és egyéb tudományágak, továbbá minden olyan folyamat, amely (függetlenül attól, hogy az szerves vagy szervetlen) valamilyen formában képes a fejlődésre, alakulásra, megújulásra, az bizony előbb vagy utóbb, ilyen-olyan formában így is tesz majd. Mindez alól természetesen a számítás és elektrotechnika sem kivétel, hiszen a rohamtempóban történő innovatív felfedezéseknek és tervezéseknek köszönhetően, a hétköznapi ember van, hogy csak a fejét kapkodja az újabb és újabb szabadalmak, újítások és frissítések láttán. Az Univerzum végtelenségével bizony az emberi találékonyság is arányosan tágul, így juthattunk el a távíró készüléktől az okos telefonig, a Magnavox Odyssey-től a VR szemüvegekig, vagy példának okáért a mágnesdobtól napjaink ssd-jéig.

Jelen cikkünk gerincét éppen legutóbbi képezi majd, ugyanis egyrészt a hdd hosszan tartó egyeduralmát (és ezzel egyidejűleg kvázi létjogosultságát is), pont a szemtelen magabiztossággal teret hódító ssd megszületése törte meg, másrészt pedig nevezett formátum már meg is kezdte fejlődését. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a korábban pompájában oly sokáig tündöklő M.2 SATA csillogása bizony már fakulni látszik, hiszen az úgynevezett M.2 PCI EXPRESSZ térhódítása már a kanyarban van. Ez a kisvártatva a SATA szériát is bekebelezni látszó találmány, elődével szemben már új csatolófelülettel bír, így a sokszorosra tehető átviteli sebesség bizony már kapásból borítékolható. Ennek okán, az írási és olvasási sebesség bizony a többszöröse, akár három-négyszerese is lehet az előző generáció tempójának, - pedig mint tudjuk, már az sem volt elhanyagolható. Persze a nyilvánvaló differenciát kár is volna további betűhalommal túlmagyarázni, tudniillik az alább mellékelt teszteredmények, bizony minden sallangtól mentesen beszélnek helyettünk is. Az bizonyos, hogy jótékony hatásait elsősorban a gamerek fogják majd maximálisan kiélvezni, hiszen az új generációs laptopok java már tökéletes kompatibilitást élveznek nevezett csatolófelülettel. Az alant található számadatok mindegyikét, ugyanazon az ASUS STRIX GL502VT-n produkáltuk, azonban az első és ezzel együtt a leggyérebbnek is definiálható eredmény egy hagyományos hdd-n, a középső képen látható számok egy sztenderd M.2 SATA-n, míg utóbbi egy M.2 PCI EXPRESSZEN került rögzítésre. Ahogy azt a tényszerű számadatok is kiválóan prezentálják, még ssd és ssd között is igen komoly a generációs szakadék, amelyekhez mérten egy hdd bizony már kimondottan ódivatúnak, vagy ha úgy tetszik elavultnak tekinthető. Az M.2 SATA és a M.2 PCI EXPRESSZ között pedig igencsak jól látható az a bizonyos súlycsoportbeli differenciál, aminek apropója ihlette jelen sorokat is. Ennek okán azt hiszem az könyvelhető el a legkézenfekvőbb konzekvenciának, ha kendőzetlenül mondjuk ki annak nyilvánvalóságát, hogy nevezett M.2 PCI EXPRESSZ ssd, bizony nem kis fegyverténynek lesz majd definiálható a gamerközösségben.

Ugyan a kereskedelmi forgalomba bocsátott ára, a szőrösebb szívű és szűkebb markú felhasználóknak talán még mindig borsos lehet, azonban a korábban jellemző kétszeres vagy háromszoros árdifferencia szerencsére már normalizálódni látszik. Az pedig okvetlenül kiemelendő, hogy a hagyományosnál valamivel magasabb árazás, a hagyományosnál sokkalta magasabb minőséget is prezentál majd. Mindezen felül pedig még élettartamukat tekintve is releváns a különbség, hiszen az NVMe ssd-k több írási és olvasási ciklusra teremtettek, mint elődeik.